Chiropraktyka KWANTOWA

“Aby zrozumieć, na czym polega świadomość, czy wolna wola i jaki jest mechanizm ich powstawania, trzeba porzucić klasyczną sokratejską koncepcję, zakładającą, że świadomość jest produktem mózgu. Wywodzący się z tego pogląd, że mózg jest komputerem, a wzbudzenia neuronów – akson – synapsa – akson są w istocie zero jedynkowymi bitami, niczego w istocie nie wyjaśnia. (…) Zjawiska kwantowe występują nie tylko w telefonach komórkowych i w komputerach, ale również w neuronach, dzięki którym tworzymy obraz rzeczywistości”. 

                                                                                    –  doc.dr. hab. Mirosław Kozłowski z ITE w Warszawie

Fizyka kwantowa udowadnia, że wszystko jest energią zbudowaną z najmniejszych cząsteczek – kwantów. Zaburzenia organizacji kwantów w organizmie odbieram jako zmiany chorobowe, których nie zauważa ograniczona daną metodą powszechnie stosowana technika medyczna. Diagnoza może się diametralnie różnić od wystawionej przez lekarzy. W procesie terapii w polu kwantowym następuje nowa organizacja kwantów zgodna z anatomią i funkcjonalnością materii poddawanej terapii. Proces przywracania funkcjonalności układów uzależniony jest od stopnia zaawansowania choroby, czyli dezintegracji cząsteczek w systemie. Energia nie zna granic, czasu, ani przestrzeni stąd zabiegi są wykonywane dla każdej osoby znajdującej się w wybranym punkcie na Ziemi bez konieczności bezpośredniego kontaktu w gabinecie.

 

„Moim skromnym zdaniem, fizyka kwantowa brzmi dla wielu osób dość odlegle i teoretycznie. Jeśli przełożymy jej brzmienie na zamienność energii z materią, lub uznamy materię za gęstszą, a więc spowolnioną formę energii z możliwością zmian w obydwu kierunkach, cofniemy się w czasie. O wiedzy nam współczesnej fizyki, mówiły już kilka wieków wstecz hinduskie, a może aryjskie Wedy. A więc, nihil novi. W moim przekonaniu, właśnie tu tkwi sekret skuteczności m.in. uzdrowień energetycznych.
Pozwolę sobie zasugerować tylko kilka tytułów z tej dziedziny;
Greeg Braden „Boska matryca”
Alexander Loyd „Kod uzdrawiania”
Deepak Chopra „ Odbudowa ciała, ożywianie duszy”
Nie będę przytaczał dziesiątek, ba, setek innych tytułów ale może wspomnę choćby paru może popularnych autorów: Bruce Lipton i jego „Biologia przekonań” czy „Mądrość komórek”, Jose Silva z mnogością tytułów swoich książek, tematyka huny u wielu autorów, o tym uczy prof. Zbigniew Królicki,… Na tej tematyce bazuje Germańska Nowa Medycyna. Polecam książki prekursora światowej bioelektroniki – ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, ale wśród tytułów tego autora, każda z nich jest perełką.
Ogólnie mówiąc, jeśli nie będziemy szukać słowa „kwantowe” w nazwie, ale odniesiemy się z jego zrozumieniem do spojrzenia wokół siebie, raptem zobaczymy że kwantowe oddziaływanie tworzy nasz świat, ten odległy, ten wokół nas, jak i w nas. Fizyka kwantowa i jej dotknięcie nas to temat morze.”